Mijn favorieten

Disclamer

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en source-codes berusten bij Kleinhout Adviesgroep (Kleinhout Holding BV en haar werkmaatschappijen Kleinhout Makelaardij BV en Kleinhout Assurantien BV. De site wordt uitsluitend voor persoonlijk  gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleinhout Adviesgroep is verkregen. 

 
Deze website is met grote zorg samengesteld. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop. Dit geldt met name voor de op deze site vermelde instanties waarbij Kleinhout Adviesgroep is aangelsoten, weergegeven beschrijvingen, aanvaardingstermijnen en prijzen. Kleinhout Adviesgroep is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Tevens sluit Kleinhout Adviesgroep iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. Kleinhout Adviesgroep is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) sites van derden. 

 
Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Kleinhout Adviesgroep aangepast worden.